Allt om JPG-filer

JPG är ett dataformat för lagring av bildinformation i en fil. Den definierades 1992 av Joint Photographic Experts Group och har sedan haft många och stadiga framsteg. Bildinformationen behöver inte nödvändigtvis vara illustrativ innehåll, men kan också innehålla, till exempel, skannade textsidor, som sedan kan konverteras till ett dokument i pdf-format i ett senare steg. Datformatet har fördelen att ha en integrerad datakomprimeringsmetod från början. Emellertid är denna datakomprimeringsmetod i dess ursprungligen använda version förlorad, så bildinformationen förloras oåterkalleligt vid lagring av rådata. Dessutom är hastigheten för bildkomprimering justerbar av användaren. Om komprimeringen är för stark kan dock artefakter visas (beroende på bildinnehåll). Dessa är typiska mönster som härrör från komprimering av rådata. Därför finns det nu varianter av formatet, vilket tillåter förlustfri komprimering. För Windows-baserade system är filtillägget jpg eller JPEG. Denna filtillägg togs också informellt för användning i andra operativsystem (MacOS X, Linux-distributioner etc.). Till skillnad från andra bildformat som .png eller .gif stöder JPEG-formatet inte öppenhet eftersom det inte är nödvändigt för fotografier ändå.

9.8/10(4 röster)

Konvertera, öppna och redigera JPG-filer

Inga kommentarer