DOCX till DOTX

Read More

DOCX

2007 ersatte DOCX-formatet standardformatet för textfilerna .doc som skapades av Microsoft Word . I huvudsak är det motstycket till OpenDocument-formatet .Det, som det kan genereras av OpenOffice, till exempel.

Read More

ODF till DOCX

Read More

PAGES till DOCX

Read More

WPS till DOCX

Read More

TXT till DOCX

Read More

RTF till DOCX

Read More

WRI till DOCX

Read More

OTT till DOCX

Read More

ODT till DOCX

Read More