Allt om EPUB-filer

EPUB är förkortad för elektronisk publikation och utvecklades av International Digital Publishing Forum (IDPF). Det standardiserade epub-formatet används för optimal presentation av dokument på e-bokläsare. Filerna anpassar textinnehållet till skärmstorleken på bildskärmarna och till skillnad från pdf-dokument finns det ingen fast sidlayout. Textflödet anpassas dynamiskt mot skärmen, oavsett bildförhållande eller dimensioner. EPUB ersätter äldre format som OEB eller OEBPS och bygger på öppna standarder, så filformatet kan vidareutvecklas och användas av alla marknadsaktörer.

10.0/10(3 röster)

Konvertera, öppna och redigera EPUB-filer

Uppgifter om EPUB-filer

Programvara för att öppna EPUB-filer
Programvara för att redigera EPUB-filer
MIME-typ för EPUB

Inga kommentarer