Allt om DGEF-filer

.dgef filer skapas när du sparar ett onlineformulär, till exempel BAföG-programmet. Tyvärr lagras dessa filer krypterade, så de kan inte öppnas på datorn. Eftersom krypteringsmekanismen och lösenordet för kryptering inte är känt kan .dgef-filer inte konverteras online. ,

Hur kan jag fortfarande öppna en .dgef-fil?

Så vitt vi vet är .dgef-filer skapade endast när du sparar en BAföG-applikation, så den sparade filen ska också laddas upp igen i onlineformuläret för BAföG-applikationer. På https: //www.bafög.de/ hittar du mer information om BAföG – beroende på det federala landet finns det lite olika applikationer. Till exempel, här är ansökan för Sachsen

10.0/10(2 röster)

Konvertera, öppna och redigera DGEF-filer

Uppgifter om DGEF-filer

Programvara för att öppna DGEF-filer
Programvara för att redigera DGEF-filer
MIME-typ för DGEF

Alla konverterare från eller till DGEF

Inga kommentarer