PRN

PRN-filer är uttryck som omdirigeras till en fil. Beroende på (virtuell) skrivardrivrutin eller programvara som används, är .prn-filer vanligtvis PostScript (.ps) eller .xps-filer. I sällsynta fall kan emellertid en .pdf, a.oxps och även .tiff finnas i .prn-filen. PRN till PDF-omvandlaren från konvertera-online.se identifierar automatiskt det filformat som används och konverterar .prn-filen till .pdf.

Read More

PRN till PDF

Konvertera pdf till PDF är enkelt med online-wandeln.de: Ladda först upp din .prn-fil och välj målformat .pdf. Starta konverteringen från prn till pdf genom att klicka på "Start Conversion". När konverteringen är klar kan du ladda ner ditt konverterade dokument. Online-konvertering av .prn till .pdf kräver ingen ytterligare programvara eller installation.

Read More
 
X