OPUS

OPUS är ett komprimerat ljudfilformat som har sina styrkor i realtid och taldomän. Således är röstinspelningar – till exempel av smartphones eller digitala dikteringsmaskiner – ofta tillgängliga som .opus-filer. Inte varje programvara eller enhet stöder uppspelningen av .opus-filer. Således kan en omvandling till mer populära format som. mp3 eller .wav möjligt. Kvaliteten lider när man […]

Read More

OPUS till MP3

Med file-converter-online.com kan opus-filer enkelt konverteras till .mp3-filer. WhatsApp röstinspelningar eller inspelningar från smarttelefonen kan enkelt skickas och spelas på datorn utan ytterligare programvara.

Read More